Tin Nội Bộ

Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Úc

Tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Úc

THUẬN CHƯƠNG
17/10/2019

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản của Úc đang tăng cao trong những năm gần đây, từ mức 868 triệu USD năm 2011 đến khoảng 1,6 tỷ USD năm 2015 (tăng 84%).

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam trong 5 năm qua cũng tăng rất mạnh, từ 15 triệu USD năm 2011 đến 225 triệu USD trong năm 2014 (tăng 15 lần) trước khi giảm xuống còn 177 triệu USD năm 2015 (tăng 11,5 lần so với năm 2011).

 ĐVT: Triệu USD

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Thị phần 2015

(%)

% tăng bình quân

I

Xuất khẩu của Úc

1013,8

1185,9

1166,6

1263,3

1267,1

 

5,7

II

Nhập khẩu của Úc

868,2

1717,3

1814,3

1898,7

1586,5

100,0

16,3

1

Thái Lan

290,6

448,2

434,4

414,3

358,0

22,6

5,3

2

Trung Quốc

102,5

234,6

266,9

308,4

228,4

14,4

22,2

3

New Zeland

94,2

258,8

258,3

224,8

187,9

11,8

18,9

4

Việt Nam

15,6

181,8

179,5

225,3

177,6

11,2

83,8

5

Hoa Kỳ

70,8

82,8

91,8

84,5

82,3

5,2

3,8

6

Malaysia

42,9

90,8

102,5

98,2

80,3

5,1

16,9

7

Indonesia

11,1

49,4

62,9

71,5

74,0

4,7

60,8

8

Na Uy

21,1

27,6

33,2

59,2

47,4

3,0

22,5

9

Đài Loan

7,3

45,7

47,9

47,6

47,0

3,0

59,3

10

Đan Mạch

22,5

29,2

38,2

52,7

35,9

2,3

12,3

III

Xuất khẩu của Việt Nam

6.112,4

6.088,5

6.692,6

7.825,3

6.568,8

 

1,8%

Việt Nam hiện là một trong bốn nhà cung cấp thuỷ sản lớn nhất cho thị trường Úc (sau Thái Lan, Trung Quốc và New Zealand), nhưng mới chỉ chiếm khoảng 11,2% thị phần nhập khẩu tại thị trường này, con số này chưa bằng một nửa thị phần nhập khẩu thủy sản của Úc từ Thái Lan.

 Đơn vị: triệu USD

 

2011

2012

2013

2014

2015

Nhập khẩu của Úc

867,4

1.726,8

1.819,5

1.903,8

1.593,4

Nhập khẩu từ Việt Nam

15,6

181,8

179,5

225,3

177,6

Thị phần của Việt Nam

1,8%

10,5%

popup

Số lượng:

Tổng tiền: